Geogebra oppgaver 2p

GeoGebra – Eksamensoppgave 2P Oppgave i del høsten 2010. Viser hvordan man kan bruke GeoGebra til å løse eksamensoppgaver. Her vil vi vise hvordan vi kan løse oppgave 2.

GeoGebra er et enkelt og nyttig program som kan brukes i mange av matematikkemnene i videregående skole. Programmet er gratis, og det lastes ned og . GeoGebra er det vanligste dynamisk matematikkprogrammet i norsk skole. Programmet har støtte for geometri, algebra og numeriske utregninger.

GeoGebra-filer og regneark til løsningen . Matematikk 2P: Eksempeloppgave med regneark 2. B, noe som også vises i diagrammet i oppgave a). Eksamen MAT102P Våren 20med løsningsforslag. Eksamensoppgaver med løsningsforslag (Oppgave: Løsningsforslag for Matematikk Vg2P) . GeoGebra tegner grafen til f(x) = −5xfor x0. GeoGebra er et gratis dataprogram for dynamisk geometri, laget av Markus Hohenwarter. For å lære å bruke GeoGebra til regresjon skal vi ta utgangspunkt i to eksempler.

De første eksemplet demonstrerer lineær regresjon.

Repetisjon av koordinatsystem og introduksjon til bruk av Geogebra. P og 2P: eleven skal tilegne seg grunnleggende digitale ferdigheter i faget matematikk. GeoGebraoppskrifterTM er et lettlest og effektivt oppslagsverk for alle som skal ta eksamen i matematikk på ungdomsskolen og den videregående skole. Sorry, the GeoGebra Applet could not be started.

I denne teorivideoen ser vi på lineær regresjon i Geogebra. Hjelpearket inneholder steg-for-steg-punkter om hvordan du lager ulike modeller og grafer i Geogebra. Hjelpearket er utarbeidet for boken Sinus 2P i . I tidligere eksamener i 1P og 2P er det gitt oppgaver både på del og del 2. Dersom du ikke har jobbet med GeoGebra tidligere (eller annen graftegner), . Fra Prøveveiledning, Matematikk 1P + 2P, Sentralt gitt skriftlig prøve etter.

En digital graftegner på datamaskin skal brukes i én eller flere oppgaver i denne. Side i læreboka Her vil vi vise hvordan vi kan løse oppgave 2.