Geogebra oppgaver vgs

Dersom vi ønsker eksakte svar i slike oppgaver må vi bruke GeoGebra CAS. I en avgangsklasse på videregående skole er det elever. Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?

Løsning av eksamensoppgaver med GeoGebra. Her vil vi se nærmere på oppgave våren, 20og oppgave våren 2010. GeoGebra er et gratis dataprogram for dynamisk geometri, laget av Markus . Noen oppgaver som kursdeltakere på et kurs i GeoGebra jobbet med.

Geogebra – løsningsforslag av oppgave med funksjoner. Jeg viser til oppgave a) på 1T høst 20eksamen. Personlig fikk jeg OK Geogebra-opplæring på VGS, men mange triks og finesser lærte . Geometriske former med GeoGebra – Matematikk. BufretLignendeElevene blir utfordret til å bruke GeoGebra og lage figurer som trekant, rektangel,.

Sinus er et matematikkverk for den videregående skolen. De har oppgaver, løsningsforslag, regneark, GeoGebra videoforklaringer og kontrolloppgaver.