Geografi vg1 gyldendal

Læreplan: Kunnskapsløftet; Fag: Geografi; Nivå: Vg1/Vg2. GEO, Geografi, Grunnbok, 978820539202 Bokmål, 200 56-. Velkommen til nettstedet Geografi (2013).

Klikk på Velg kapittel, og du er i gang! Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. GEO er et levende læreverk med delikat design og gode oppgaver. GEO gir grunnleggende kunnskaper om naturgeografiske og . NYHED: Læs Folkeskolens anmeldelse af Geografiportalen her.

Alle Test Deg Selv oppgaver til kapittel og fra boka GEO til Geografi Vggitt ut av Gyldendal. Bla gjennom flere eksempler på oppgaver fra læreboka i geografi. GEO til Geografi Vggitt ut av Gyldendal. Geo, Geografi, Test Deg Selv 9-1 Kapittel Med indre hindringer for økonomisk vekst mener vi samfunnsforhold som står i veien for den . Geo, Geografi, Test Deg Selv 10-1 Kapittel 6. Terra nova er et læreverk for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram.

Læreverket består av lærebok, digitalbok, elev- og lærernettsted.

VK II Nysta Solerød Samfunnsgeografi, 1. GEOG 10GEOGRAFI I PRAKSIS – KVALITATIVE METODER. Geografi: landskaper, ressurser, mennesker, utvikling. Sinus 1P: matematikk for Vg: studieforberedende program. Utdanningsprogram for studiespesialisering. Merklinghaus, Allegro Lære- og arbeidsbok, Gyldendal, 05328860.

Johnsen, Karlsen, Solerø Terra nova, Aschehoug, 03349775. Bruker skolen din smartbok, er dette den samme boken, bare i bokformat. Personlig syntes jeg smartbok ikke fungerer veldig bra, . I vidaregåande opplæring er geografifaget lagt til Vgeller Vgi dei. Videregaaende/Samfunnsfag-og-historie/Geografi/GEO .