Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Biomasse regnes som den fjerde største energiressursen på jorda, og den er fornybar. Fagstoff: Oppsummering av temaet biomasse som energibærer. I dag utnyttes biomasse fortsatt på tradisjonell måte, blant annet til vedfyring for å skaffe.

Oppgave: Øvingsoppgaver til emnet ulik bruk av biomasse som energikilde. Til muntlig trening – Hva mener vi med biomasse? Bioenergi er den viktigste energikilden for minst halvparten av verdens befolkning.

Biomasse forekommer i mange ulike former med ulike egenskaper.

Bruk av biomasse til energiformål er CO2-nøytralt i den forstand at COsom frigjøres . Nevn noen typer som kan brukes som biomasse. Jeg har tatt for meg oppgaven å gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. Kategori: Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

Vi besøker Tingvoll sol- og bioenergisenter. Forklare hvordan biomasse blir brukt som energikilde. Kompetansemål: gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. Kompetansemålene for Vgbygger på kompetansemålene fra tidligere trinn.

Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling like comment share. Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde; Gjøre rede for . Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne. Klarer dere å se sammenhengen mellom energibruk i samfunnet, vår levemåte og.

Mål for kapittelet Gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde Gjøre rede for fysiske . Læreplanen i fellesfaget naturfag er delt inn i ulike hovedområder med tilhørende. Skal vi holde frem med å bruke penger på å utvikle fangst og lagring av COpå Mongstad? Selv om hydrogen er en energibærer er den ikke en energikilde. Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde . Forstå og bruke ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Boligene skal bruke så lite energi som mulig.

Bruke kunnskap om karbondioksid i atmosfæren; Vurdere ulike løsninger.