Google scholar ntnu

I Scholar kan du søke etter artikler, avhandlinger, bøker,. Google Scholar for NTNU studenter og ansatte. Oversikt over de ulike tjenestene og lenker til instituttbibliotekene.

BufretImport av referanser fra Scholar. Velg ”Vis linker til å importere siteringer . Registrer din forskningsprofil og få en unik forsker-ID hos Web of Science, Scopus og Scholar. NTNU Open er NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner. NTNU Open blir indeksert av og Scholar,s . Google Scholar – interdisciplinary database, fulltext searches, free to use . I de fleste fagdatabaser eller scholar vil NTNU knapp/lenke vise til teksten på hele artikkelen/boka e. Hvis dokumentet ikke er tilgjengelig elektronisk får . Model predictive control, Subsea processing. Norwegian University of Science and Technology.

Process control, multivariable control, PID control, plantwide control, distillation. Det er imidlertid gjort en endring i Scholar ganske nylig, slik at den siste lenketypen ikke vises på direkten, idet NTNU-lenka nå . Mange som bruker Scholar for å importere referanser vil oppdage at referansene ofte er ufullstendig . Nonlinear control, Mathematical modelling, Control Applications, Robotics, Nanopositioning. NTNU Universitetsbiblioteket: Kurs for humanister. Currently I am a postdoc at the NTNU Kavli institute in Trondheim (Norway) in the group of Clifford. Catalog; Discovery; eSearch beta; Scholar; Site Search . Posts about ntnu written by andreasfhtagen, mariusro, and Ida Aalen.

Scholar: The combination of the number of papers in Scholar for the period . NTNU: Norwegian University of Science and Technology. Building performance simulation-based optimization. Google Scholar Publication Statistics including H-index.

He was appointed professor of guidance, navigation and control at NTNU at age 30. Eksportere referanser fra Scholar til EndNote. Fra 19var han førsteamanuensis ved NTNU til han ble oppnevnt som professor. Liste over publikasjoner i CRIstin; Liste over publikasjoner i Scholar . Du har tilgang til Idunn gjennom Scholar crawler.

Matematikk og programmering for teknologistudenter ved NTNU. Scholar: Webometrics brukar Scholar til å henta opp talet på .