Grader celsius til fahrenheit

Fahrenheit til Celsius (ºF til ºC) konvertering kalkulator for Temperatur. Celsius is equal to degrees Fahrenheit: °C = °F. Fahrenheit er oppkalt etter Gabriel Fahrenheit. På fahrenheitskalaen er frysepunktet for vann 32°F (grader fahrenheit), og kokepunktet er 212°F. Konverter mellom temperaturmåleenhetene Celsius, Fahrenheit og Kelvin.

For å bruker konvertereren skriver du inn grader ved siden av ønsket enhet og . På fahrenheitskalaen er frysepunktet for vann 32°F (grader fahrenheit),.

F (38°C) er like over gjennomsnittlig kroppstemperatur hos . Celsius eller grad Celsius er ei måleining for temperatur, delt inn slik at frysepunktet til vatn er. Viss det framstår frå konteksten at det er snakk om grader Celsius, er det òg . Altså er ei grad Fahrenheit 5/av ein kelvin (ei grad kelvin tilsvarar ei grad Celsius.), og -grader Fahrenheit er lik minus -grader Celsius. Slik brukes temperaturomformeren: Dersom du ønkser å omforme grader celsius til fahrenheit, benytt feltet til venstre og klikk enter. For example, suppose you have a Fahrenheit temperature of 98. Celsius (centigrade) degrees to fahrenheit (°C to °F) conversion table, converter and how to convert formulas.

Omvandla temperaturvärden mellan enheterna Celsius, Fahrenheit och Kelvin. Exempelvis, om du vet att något är grader Celsius, skriv in i Celsius-fältet . Enter temperature to be converted in degrees Fahrenheit (°F) or Celsius (°C aka centigrade) in box. Select either Fahrenheit or Celsius button to . About the celsius temprarature scale – learn to convert celsius to fahrenheit. Sett inn temperatur for å regne om til celsius, fahrenheit eller kelvin.

Bruk punktum og ikke komma hvis du bruker desimaler. The temperature degrees Celsius is 66. Temperature scales conversion calculator for converting between Fahrenheit °F.

Celsius temperature degree and you get the . Hvordan kan jeg regne ut celsius til fahrenheit? Dette spørsmålet var en vinner på skolen .