Grafer og funksjoner

Her kan du se hvordan man tegner en funksjon som en graf. Dessuten viser vi deg en metode som hjelper deg med å avgjøre om en graf er et bilde av en . Du har en funksjon som heter y og den funksjonen ser ut som følgende: y = x − 1.

Jo, hvis vi gir den en x – verdi vil den fordoble denne og . Vi har sett at en funksjon kan representeres med en regneregel, for eksempel kan funksjonen gang med skrives som y = x. Gå til Graf – En graf er en kurve (linje) som viser sammenhengen mellom to. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne.

Først lager vi en verditabell hvor vi regner ut y-verdiene for x-verdiene vi har valgt. Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Fagstoff: Tegne grafen til en lineær funksjon med og uten bruk av hjelpemidler.

I denne videoguiden og geogebravedlegget ser vi på grafer, grafavlesning og linære funksjoner med én variabel. Framgangsmåten er lik for alle typer funksjoner. Først skriver en funksjonsuttrykket inn i inntastingsfeltet.

Elevene skal kunne tolke, lage og bruke grafer og tabeller og få kjennskap til bruk av funksjoner gitt ved formler. De skal kunne bruke sine kunnskaper om grafer . Den samme funksjonen kan vi skrive bФde som f рxЮ = 2x og y = 2x: f рxЮ = y. Line×re funksjoner gir rette linjer som grafer. Graph menu, skriver inn funksjonen, går på unit og velger 3på største x, og 200som største y. Grafer av cubing funksjonene på formen f (x) = a (x – c) + d samt deres egenskaper som domene, range, x snappe, y skjæringspunkt blir . Videregående Matematikk Universell Matematikk P. Ungdomstrinn Matematikk Universell Matematikk Ungdom. Lineære funksjoner og grafer i dagliglivet.

FUNKSJONER Her forklarer vi kort og enkelt hva skjæringspunkt er. Vi viser deg hvordan du finner skjæringspunkt fra både graf, funksjon og i GeoGebra. Når vi skal tegne grafer til funksjoner som ikke har et rektangel som . Skisser grafen til funksjonene y = f(x) a) f(x) = −,. Du er her: ForsidenGrafer, funksjoner og statistikk. Grafer, funksjoner og statistikk – 20- (9788204085399) . I M+ er det veldig enkelt å generere oppgaver.

De skal kunne bruke sine kunnskaper om grafer og funksjoner til å undersøke og beskrive situasjoner og sammenhenger og til å arbeide med praktiske og . Gå til Fra graf – Når man lar elevene gå fra graf til situasjon øver man opp helhetsforståelsen av grafer. Da vil elevene lære seg å se sammenheng .