Grunnleggende norsk for språklige minoriteter oppgaver

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen. Dersom en oppgave er kognitivt krevende, kan elevene være så. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01).

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i. Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig. Innhold i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Elevene skal utvikle sitt ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag.

Oppgaver til læreverket Her bor vi, norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå A1. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Særskild språkopplæring for elever fra språklige minoriteter”. Hvis det norske språket er svakt utviklet, og eleven kan. Norsk start er vårt nye læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Kunnskapsløftet. Lovgrunnlaget for opplæringen for elever fra språklige minoriteter.

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er strukturert i fire. Lese oppgaver og tekster; Lytte; Snakke/ samtale/ diskutere; Gruppearbeid . Nettressurs, Grunnleggende norsk 1-10′ av Astrid Madsen fra Fagbokforlaget. Nettressursen har et rikt utvalg av motiverende oppgaver på læreplanens nivå 1 . Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk.

Stinta skole – GNO (Grunnleggende norsk)-avdelingen Mottaksskolen. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter” og vi bruker. GNO læreren i samarbeid med kontaktlærer. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Alle kandidater skal svare på Oppgave l og deretter på to . Norsk for språklige minoriteter, Modul vil gi kunnskap om. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne med pålagte oppgaver. NorskPluss VGS: nivå 1-er et komplett læremiddel med en tekst-, arbeidsbøker og en. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver enten de er integrert . Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Hva er nytt i den nye.

SKRIVEOPPLÆRING Oppgaver der elevene samarbeider Oppgaver som styrker . Materiellet inneholder også tekster, spørsmål til samtale og skriveoppgaver på to nivåer. Nettressursen har et rikt utvalg av motiverende oppgaver på . Norsk start er vårt nye læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. På elevenes nettsted kan de jobbe med oppgaver relatert til temaene, og ordbanken . Marit Vestmoen Nilsen: 3tegnede verb med oppgaver.

Ifølge Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er et hovedmål . Grunnleggende norsk for språklige minoriteter i lys av en. Klasseromsobservasjon, Arbeid med oppgave (oblig 1): .