Gyldendal maximum

Denne siden vil bli borte i løpet av januar 201 og du sendes da automatisk videre til våre nye sider. Her kan du laste ned pdf av presentasjonen av Maximum. Maximum Grunnbok henvender seg direkte til eleven og oppmuntrer til å lese, snakke og gjøre matematikk.

Den har tydelig faglig fokus og bygger bro fra det . Maximum legger til rette for en rik og levende matematikkundervisning. Elevene tilegner seg både forståelse og ferdigheter når de får arbeide aktivt og . Maximum legger til rette for en variert og spennende matematikkundervisning.

Når elevene arbeider aktivt og utforskende, tilegner de seg matematisk forståelse . Maximum er et nytt matematikkverk for ungdomstrinnet som legger til rette for en variert og. Smartbok er en læringsressurs utviklet av Gyldendal Undervisning. Matematikk Maximum Lærerens bok, Smartbok. Maximum Smartbok er en digital versjon av grunnboka. Maximum, Smartbok er et nyttig verktøy i matematikkundervisningen, både for lærer og elev.

Maximum Smartbok hjelper læreren med å undervise matematikk på måter som utvikler.

Maximum Smart Vurdering er et digitalt vurderingsverktøy i matematikk som gjør det enkelt for læreren å kartlegge elevenes . Når du bestiller Maximum Smart Tavle får du automatisk gratis tilgang til Maximum. Smart Tavle er en læringsressurs utviklet av Gyldendal Undervisning. Maximum av John Roald Pettersen – Se omtaler, sitater og terningkast. Mikkelsen er sint, Maximum spiser ham ut av huset.

BOKORMEN – lettleste bøker for barn i barneskolen Gyldendal Norsk Forlag AS – Gyldendal Barn Ungdom 20052. To see more from Undervisningsopplegg 8-fra Gyldendal Undervisning on. Vi har laget en film som grundig forklarer de ulike funksjonene i Maximum Smart . Gyldendals læreverk i matematikk for grunnskolen, Multi og Maximum, og læreverket Salto i norsk, har tilhørende digitale . Maximum Grunnbok by Gyldendal Norsk Forlag – issuu.

Regelsamlingen gir oversikt over det faglige innholdet og . Også fortsetter man med Maximum som er oppfølgeren til Multi, men.