H2so4 navn

Systematiske navn følger av formelen som kan utledes fra periodesystemet og fra. For eksempel svovelsyre som er H2SO og syrlingformelen blir da H2SO3. Figurer kapittel 2: Formler og navn på uorganiske forbindelser.

Trivialnavn er navn vi bruker på kjemiske forbindelser som ikke er likt i alle land. Svovelsyre, H2SO SO2- sulfat, HSO- hydrogensulfat. Gamle navn” som ikke sier noe om hvordan forbindelsen ser ut.

Først metallets norske navn (eller hydrogen) (dvs. kationet).

Systematisk navn, navn på en kjemisk forbindelse bestemt etter visse regler. Reglene endres med jevne mellomrom etter hvert som flere . Hvad er det kemiske navn for H2SO(svovlsyre) Jeg mener ligesom HCl (saltsyre) er Hydrogenchlorid. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Batterisyre, dihydrogensulfat, olje av vitriol. Anslå pKa verdiene for oksosyrene Si(OH) H3POH2SOogHClO4.

Skriv systematiske navn til hvert av kompleksene. H2SOkonsentrert svovelsyre natriumhydroksid. H2SOi sakkarose, C12H22Of karbonsyre, H2COj fosfationet, PO4. I grunnstoffenes periodesystem er det opplys- ninger om protontall og . Hvor mange ml 5M H2SO4-løsning må vi måle ut for å få 2mol.

Hva er forskjellen mellom systematiske navn og trivialnavn? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i . Andre produkters navn kan være varemerket av deres respektive eiere. Modifikasjon: Prøvene tilsettes mL H2SO( ) og kokes i minutter. Etter avkjøling tilsettes ml med RO-vann.

Nettstedsoppgave om navn og formler på syrer og baser. HNO hydrogennitrat, H2SO4- dihydrogensulfat, . Hva er en vanlig dansk form av navnet Kasper/Kaspar? Hva er et annet navn for en fagutdannet pelsmaker?

Navn på syrer og baser En oksosyre har oksygen i formelen, og navnet er. Her er noen eksempler på det: H2SOsvovelsyre, H2CO3 . Hvilken av følgende formler og navn hører sammen? Cu2+, H2SO SO42-, Na2COslide15.

Start studying Kjemi viktige formlar og navn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.