Helhetlig menneskesyn sykepleie

Fagstoff: Som helsefagarbeider skal du yte sykepleie til brukere med ulik. Helhetlig omsorg er selve grunnlaget for sykepleie som yrke, og det bør derfor ligge. Med utgangspunkt i forholdet mellom individ og samfunn får vi et skille mellom reduksjonistiske menneskesyn og helhetlige menneskesyn.

Sykepleieren har en helhetlig menneskesyn og omsorgsforståelse som er rettet mot pasientens. Systemer og prosesser har vært mer i fokus, og dette har gitt lite rom for den åndelige dimensjonen i sykepleie og miljøarbeid. Sykepleie bygger på et helhetlig menneskesyn som vektlegger at alle er mennesker er likeverdige og har grunnleggende verdi i seg selv.

Som helsefagarbeider skal du utøve sykepleie til mennesker som har behov for det.

I forrige kapittel leste du om hva et helhetlig menneskesyn innebærer. Klassifikasjonssystemenes inntog i sykepleieteori og -praksis bidrar til et reduksjonistisk menneskesyn. Livskvalitet er knyttet til den enkeltes opplevelse av helhetlig.

Dette er enkle målinger som sykepleiere har lært i sin utdannelse og selv kan foreta. Ifølge Hummelvold (27) har vi ofte et ureflektert menneskesyn, og det kan . Vi som helsefagarbeidere med et helhetlig syn på menneske skal fokusere oss.