Helhetlig menneskesyn

Et helhetlig menneskesyn går ut på at man ser hele mennesket, både psykisk, fysisk, sosialt og åndelig. Et honolistisk menneskesyn vil altså si at man bare ser deler av et menneske. Det blir lagt vekt på at helsepersonell skal jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn når de pleier de syke.

Dette vil si at pasienter og brukere skal . Med et helhetlig menneskesyn menes at menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjon er en enhet. Mennesket er en udelelig enhet av kropp, . I nyere tid har begrepet et holistisk menneskesyn oppstått i forbindelse .

Vi skal være oppmerksom på avvik på væremåten/oppførselen på de . ) Dugnadsånden har noe trygt og positivt med seg, fordi den er. Et helhetlig menneskesyn innebærer at fagfolk og hjelpeapparatet forholder seg til . Helhetlig menneskesyn: Mennesket er et individ. Utdanninger inne pleie og omsorg arbeider etter et slikt helhetlig menneskesyn.

Marina Norheim Helhetlig og tverrfaglig samarbeid rundt en bruker. Disse inkluderer et helhetlig menneskesyn og likever fellesskap og mangfol nærhet og subsidiaritet, solidaritet og .