Helsefagarbeider lærling oppgaver

Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid. Skaff deg oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som utføres på arbeidsplassen din. Som helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre. Ofte har du også noen administrative oppgaver som for eksempel rapportskriving og journalføring. For lærlinger, dokumenter: Prosjekt Assembly.

Oppgaver fra tidligere Yrkes-NM (for lærlinger og unge fagarbeidere). Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men.

En helsefagarbeider som jobber ved et sykehus jobber som regel i turnus , og . Historien; Hjelpepleiere i sykehus; Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider; Lærlinger nytt for oss. Fra elev til lærling; Praktiske oppgaver; Nyansattkurs; HLR; Brannvern; Hygiene . Som lærling er du fritatt ifra Helligdager og netter, fordi du er student. Helligdager var min lærlingplass veldig strenge på at jeg ikke fikk jobbe . Vi ønsker å gjøre den fremtidige helsefagarbeideren i stand til å møte de.

Veiledningsboken skal gi trygghet og forutsigbarhet for lærling, lærebedrift og . Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring.