Helsefagarbeider lærling rettigheter

Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og arbeidstaker. Det betyr også at du har to sett med rettigheter: Rettigheter etter . Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven.

Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring . Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid. Det er et juridisk viktig papir, og sikrer dine rettigheter og plikter. Du skal ha høy terskel for ikke å møte på jobb.

Er det ikke mulig å komme på jobb – ringer du og gir . Som lærling har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Den nye utdanningen helsefagarbeider har en oppbygging på to år i skole . Som lærling er du fritatt ifra Helligdager og netter, fordi du er student. Helligdager var min lærlingplass veldig strenge på at jeg ikke fikk jobbe . Lærlingen skal i begynnelsen gå med å lære, men etter hvert jobbe mer og mer selvstendig. Som lærling har du samme rettigheter og plikter . Lærlinger kan få stipend og lån, men lærlinglønnen din og økonomien til foreldrene dine påvirker hvor mye du kan få.

I tida som lærling lærer du ikkje berre eit fag eller yrke, du vil også tileigne deg generell.

Denne retten har du sjølv om du ikkje har opptent feriepengar. Olavs Hospital er lærebedrift for lærlinger fra flere yrkesfag. Ellers har lærlingen samme rettigheter og plikter som øvrige ansatte. Det følger både plikter og rettigheter med et læreforhold.

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og tar deler av utdanningen på et arbeidssted i kommunen. Lærlinger har rettigheter og plikter som . Forsvaret tar også inn lærlinger i mange ulike fag. Rettigheter og plikter i lære (PDF, MB). Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over. Lønn for deg som vil bli byggdrifter, helsefagarbeider eller IKT-servicemedarbeider.

Som lærling har du rettigheter både knyttet til opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Men lærlinger regnes verken som elev eller arbeidstaker. Du som lærling/lærekandidat skal være aktiv og engasjere deg i opplæringen. Det følger både rettigheter og plikter med et læreforhold. Det betyr at UNN kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger i helsefag.

UNN ansatt lærlinger både i ambulansefag og i. Fagarbeiderlønn for lærling i helsearbeiderfaget er det samme som grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider. Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i . Utdanning for å bli helsefagarbeider er organisert etter hovedmodellen 2+ det betyr to. Ellers har lærlingen samme rettigheter og plikter som øvrige ansatte,.

Antall helsefagarbeidere som går av de neste år i Helse.