Hinduismen guder

I hinduismen er det ulike oppfatninger om hvordan guddommer fremtrer. Tre guder har dominert de siste to tusen årene: Vishnu, Shiva og Devi . Hva er noen guder i hinduismen som er godt kjent?

Vet at det er veldig mange guder men hva var de mest kjente kjent for? Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma. Siden Brahman omfatter alt det skapte kan de andre gudene oppfattes som . NTibYa7_Tn0/VTt_Yf-hq0I/AAAAAAAAABU/IZMa28ZGkic/s1600/Mer 2BBrahma.

Midt blant mange: Hinduismen,rh:midtblantmange. Historie,religion,kunst/res/Default/ESS_PasteBitmap013311. Viktige kjennetegn i hinduismen (meromhinduismen),rh:meromhinduismen. Hinduistisk dåp i Frankrike,rh:incroyableparcours.

Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. I dag leste jeg litt om Hinduismens guder. I Hinduismen finnes det veldig mange guder ifølge troverdige kilder, (gruble.net og andre kilder) så . Brahma, Vishnu, Shiva, (og gudinner som)Durga, Kali, Sarasvati osv. Ta en kikke på denne artikkelen fra , .

Hinduistiske guder og gudinner Hinduer erkjenne at på det mest grunnleggende nivå, er Gud den Ene uten et sekund – det absolutte, formløse, og bare Reality . Hinduismen har hatt en stor evne til å absorbere nye impulser utenfra og nye. Avbildninger av gudene har lenge vært viktig, ikke minst fordi mange hinduer . Ordet hindu betyr den som tilhører hinduismen. I hinduismen finnes det mange millioner guder og gudinner, men egentlig er alle . Brahma Vishnu En av de viktigste hinduistiske gudene. I hinduismen er det flere millioner guder, men egentlig er alle bare uttrykk for den ene store guden Brahman, verdenssjelen. Hinduismen har flere guder og alle gudene har sine oppgaver i verden.

Selv om det er flere guder, blir det ofte konsentrert om tre av . Hinduismen er en religion med mange guder. I en slik religion har ikke engler den samme plassen som i monoteistiske religioner dvs. Kontakt – Personvern – Hjelp – Om Gruble. De forskjellige gudene i hinduismen: Murugan.

Murugan er shivas sønn og en gang vant han over en fæl demon han bærer et spyd og ridedyret hans er en . Krishna opptrer som en inkarnasjon av guden Vishnu i skriften Bhagavad Gita. Han er en av de mest populære gudene i hinduismen, og hans fødselsdag feires . I modsætning til i kristendommen, jødedommen og islam findes der i hinduismen mange forskellige guder. Hinduisme er religionen der det myldrer av gudebilder.

Her får du en kort innføring i hinduismens opprinnelse og noen av de sentrale gudebildene. Jeg har tenk litt i påsken på religion,ettersom det er grunn til påsken.