Hinduismen menneskesyn

Humanisme er livssynet Human-Etisk Forbund står for. Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie . Når det gjelder menneskesynet i humanismen er det en ting som står i sentrumennesket! Mennesket har ikke verdigrunnlag i noe annet, . Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes. Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft . Livssynshumanismen forbinder vi gjerne med den humanismen som vokste fram i Europa etter renessansehumanismen, opplysningstiden og de etterfølgende . En ikke – religiøs livssynshumanisme vokser frem, Human – Etisk –. Fire viktige kjennetegn ved menneskesynet i livssynshumanismen: . Under går vi inn på kristen humanisme og livssynshumanisme.

Humanisme har som et livssyn en virkelighetsoppfatning, et menneskesyn og en etikk. Fra Kristendommen, Jødedommen og Humanismens side. Ulike menneskesyn fra forskjellige retninger.

Det humanistiske aspektet uttrykker et antroposentrisk menneskesyn som vektlegger menneskets frihet, evne. I dag brukes også begrepet livssynshumanisme.