Historie vg3 perspektiver

Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer go historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevens . Kombinerer go historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes. Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg og er ti. På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken.

Hansen, Ane Bjølgerud; Killeru Inger Hilde; Madsen, Per Anders; Roaldset, Hege; Sæther, Eivind. Slik starter vi skoleåret med historieundervisning (Film, undervisningstips).

Perspektiver er et nytt læremiddel i historie for Vg2/Vgfra Gyldendal Undervisning. Publisert: Oslo : Gyldendal undervisning, 2013. Selger følgende bok: Perspektiver av Per Anders Madsen, Inger Hilde Killeru Hege Roaldset, Ane Bjølgerud Hansen, Eivind Sæther HEFTET, Norsk (bokmål), . Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg og er tilpasset læreplanen for historie Vgpåbygging.

Eksamen skal dekke stoff fra både historie Vgog historie Vg så eleven bør se på demokrati i ulike historiske perioder i sin eksamensbesvarelse. Brukt til privatist eksamen, kompetansemål kan finnes på siden tilknyttet alle kapitler.

Historie Vg2/Vger kurset for deg som trenger historie for å få generell. Det her er et sammendrag av kapittel Historie ovenfra: Politisk utvikling i læreboken Perspektiver, vg2/vg3. Sammendraget er oversiktlig med tydelige u. Sammendrag av kapittel og kapittel i læreboken Perspektiver Historie Vg2/Vg3.

Sammendraget er utfyllende forklart, inneholder en rekke informasjon om . I ettertid – lærebok i historie for Vgog Vg3. En kortere og enklere lærebok i historie. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2Vg og er tilpasset læreplanen for historie Vgpåbygging.

Etter Vgstudieforberedende utdanningsprogram.