Humanisme menneskesyn

Humanismen er tuftet på et verdisyn der troen på mennesket er det viktigste. Humanister tror at mennesket er i stand til å selv fatte gode, rasjonelle valg til beste . Humanismen er et demokratisk og etisk livssyn.

Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og like i . En humanistisk navnefest er en høytidelig seremoni der man feirer at et barn er kommet til verden og fått sitt eget navn. Når det gjelder menneskesynet i humanismen er det en ting som står i sentrumennesket! Mennesket har ikke verdigrunnlag i noe annet, .

Fire viktige kjennetegn ved menneskesynet i livssynshumanismen: . Naturalisme’ skal mer knyttes til den påvirkning naturvitenskapene har øvd på menneskesyn siden renessansen. Naturalisme som litterær retning poengterte . Dette livssyn kalles også Humanisme, som er den mest brukte betegnelse i utlandet. Et livssyn, enten det er religiøst eller ikke, vil omhandle.

Begrepet humanisme ble først brukt i Tyskland tidlig på 1800-tallet. Det menneskesyn som dette prosjekt bygget på, ble et av grunnlagene for den kristelige . Humanetikk, betegnelse for et verdslig livssyn som omfatter en humanistisk,. Det humanistiske aspektet uttrykker et antroposentrisk menneskesyn som .

Humanismen er det mennesket som står i sentrum.