Humanistisk livssyn

Humanismen er et demokratisk og etisk livssyn. Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og like i . Humanister tror på hvert enkelt menneskes unike verdi, bare i kraft av det å være et menneske.

Hvordan skiller humanismen seg fra andre livssyn? På sitt beste kan et livssyn være et nyttig redskap for å orientere seg i en uoversiktlig og komplisert verden, . Det opprør mot religionen som ligger i denne forståelse av humanismen, betyr ikke at humanismen som livssyn bare er blitt oppfattet som en antireligiøs . Human-etikk er et livssyn som tar utgangspunkt i mennesket selv.

Fordi human-etikken ikke regner med at det fins noen gud er det ikke en . Humanetikk, betegnelse for et verdslig livssyn som omfatter en humanistisk, rasjonalistisk og etisk holdning. Livssynshumanisme betegner et ikke-‐religiøst livssyn. Men det finnes også andre humanistiske tradisjoner.

Alternativt livssyn til religion, kan vera humanisme. EIt livssyn som har medmenneske og livet isentrum på eit rasjonelt grunnlag. En religion rommer i tillegg til tro også et livssyn, mens et livssyn ikke behøver å være religiøst.

Et religiøst livssyn kan også være humanistisk. HEF er i dag den dominerende organisasjon for mennesker med et ikke-religiøst humanistisk livssyn i Norge.

Jeg valgte å sammenlikne disse fordi humanismen er et livssyn, som ikke har noen gudetro, og kristendommen fordi den er en monoteistisk . Verdslige livssyn i indiske og kinesiske tradisjoner. Theravada-buddhismen – et verdslig livssyn? Humanisme er livssynet Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund står for.

I Norge er dette livssynet også kjent som human-etikk. Mitt humanistiske livssyn – grunnlaget for mine livsvalg. Jeg vokste opp på Snarøya, nærmere bestemt på Langodden, og var aktivt . Humanisme er et livssyn for oss som konsentrerer oss om å. Naturalisme’ er sjelden brukt som navn på et livssyn av de som bærer det selv.

Et livssyn for dyr med fornuft og moral: Humanisme som livssyn – og hvordan undervise om det. Human-Etisk Forbund arrangerer humanistisk konfirmasjon og humanistisk gravferd. Det gir ut et blad som heter Humanist og eier .