Humanistisk menneskesyn sykepleie

Psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid. Emneord: humanisme (menneskesyn), alvorlig psykisk lidelse, relasjoner,. Helhetlig omsorg er selve grunnlaget for sykepleie som yrke, og det bør derfor ligge.

Humanismen er et demokratisk og etisk livssyn. Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og like i . Hvilke forhold bestemmer sykepleierens menneskesyn i sykerommet? Sykepleiens verdigrunnlag er fundert på et kristent og humanistisk menneskesyn med respekten for det enkelte menneskes liv og iboende .

Menneskesyn analyseres både i et humanistisk og i et ikke-humanistisk perspektiv. Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutd. Med et helhetlig menneskesyn menes at menneskets fysiske, psykiske, sosiale.

Fra et naturalistisk til et humanistisk menneskesyn. I dag er det vesentlig representanter for andre yrkesgrupper, særlig sykepleiere og teologer, som tar opp . Læreverkets første bind omhandler forholdet mellom sykepleier og pasient. Utviklingen av sykepleie i Norge har inngått i samfunnsprosesser fra midten av 1800-tallet, og grunnlaget for den. Sykepleie er et omsorgsyrke og en samfunnstjeneste som er grunnlagt på et humanistisk menneskesyn.

Sykepleiere som har negative holdninger til rusavhengige gjør en.

En kvalitativ studie av sykepleiere ved to psykiatriske akuttposter i et. Sykepleie; ressurs– og personsentrert omsorg o sentrale. De siste årene har jeg arbeidet med forholdet mellom humanistiske og. I Europa oppsto begrepet humanister i renessansen, eller mer spesifikt i Italia i. Det menneskesyn som dette prosjekt bygget på, ble et av grunnlagene for den . I yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere står det: ”Grunnlaget for all sykepleie skal være. Hva kjennetegner det humanistiske menneskesyn?

Emneansvarlig: Professor Jan Kåre Hummelvoll. Humanistisk og ikke-humanistisk menneskesyn – relatert til helsefremmende . Sykepleierutdanningen bygger på et humanistisk og holistisk menneskesyn hvor sykepleie baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende . Cranner, styret i NSF’s faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Delemne C 1: Øyesykepleierens funksjons- og ansvarsområder. Utgangspunktet for studieplanen er et humanistisk menneskesyn, som innebærer .