Hva betyr digital

Digital kommer av ordet Digit, som betyr finger. At noe er digitalt, betyr at det er noe som bruker det binære to-talls systemet på en eller annen måte. Vi har mange systemer som er digitale, men hva betyr det egentlig at et system er digitalt?

Opprinnelsen til ordet digital stammer fra latin og betyr finger. Ordet digital , i sin mest grunnleggende forstand , refererer til noe består av tall, eller tall. Ordet har kommet til å bety noe opprettet eller vedlikeholdt av . Det snakkes om ”elektronisk”, ”interaktiv”, ”virtuell”, ”cyberspace”, ”nye medier” osv.

Digital informasjon er informasjon hvor alle opplysningene (data) er lagret som. Resymé: Denne leksjonen skal gi deg en introduksjon til hvordan et digitalt bilde er oppbyg hvordan det kan. Ordet digital, i sin mest grunnleggende forstand refererer til noe som består av tall, eller tall. Digital-TV er på full fart inn i Norge, men hva betyr det for vår egen TV- hverdag?

At det nå kommer et digitalt bakkenett, betyr at også de som ikke er tilknyttet en tv-distributør skal få digital-tv. Digital kommunikasjon er fysisk overføring av data (datastrøm) fra et sted til et eller flere andre steder gjennom kommunikasjonskanaler.