Hva brukes ammoniakk til

Ammoniakk er svært løselig i vann og danner basisen for moderne gjødselproduksjon. Brukes også mye som kjølemedium i større kjøle- og fryseanlegg. Flytende ammoniakk brukes i noen kjøleskap pga.

Det meste av ammoniakken som produseres . Ammoniakk er en hyppig anvendt gass som brukes både i industrien og i landbruket. Den transporteres både på bil og jernbane i store . Tidligere har man hatt mangelfull kunnskap om akkurat hva ammoniakken gjør i det.

Det at bumetanid allerede brukes på norske sykehus som vanndrivende . Hvis ammoniakk s oppløst i vann, blir ammoniakk kjent som vannholdig ammoniakk. Når den utsettes for luft, vil ammoniakk bli en gass. Ammoniakk, en kjemisk forbindelse kjent for sine stikkende lukt, er en grunnleggende del av alle livsformer. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av ammoniakk, slik at.

Antall dyr, hva slags fôr som brukes og hvordan gjødselen lagres og . Hva heter den tredje gassen hornsalt avgir ved oppvarming? Ammoniakk kommer fra nedbrytning av organisk materiale i miljøet. Produsenter bruker ammoniakk i en rekke måter, inkludert å lage husholdningsprodukter.

Ammoniakk brukes som kjølemedium i store kjøleanlegg. Den gjennomsnittlige grensen for hva som er akutt giftig for ulike arter .