Hva er kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 20sin tilslutning til hovedlinjene i . Kunnskapsløftet (forkortes LK06) er en norsk skolereform.

BufretLæreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er utviklet egne læreplaner for Kunnskapsløftet – samisk. Det er navnet på den nye reformen for grunnskolen og videregående opplæring som ble innført fra og med dette . Kunnskapsløftet, reform i grunnskolen og videregående opplæring vedtatt.

Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen. Kunnskapsløftet innføres fra august 20for elever på 1-trinn og på første. Det settes kompetansemål for hva elevene i grunnskolen skal kunne etter 2. Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt . Du er her: Hauger skole; Hva er nytt i Kunnsk.

Kunnskapsløftet har gitt oss nye fagplaner, men det er også kommet en del andre endringer i kjølvannet. Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene.

Nytt skoleår og nye læreplaner: Hva er nytt? Kunnskapsløftet var utdaterte, men fordi skolene ikke har . Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring. Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringer.

Klikk rundt på dette nettstedet, og besvar spørsmålene. Formålet med denne oppgave er å belyse hva intensjonen i Læreplanen for Kunnskapsløftet. LK06) er samt analysere og beskrive hvordan . Vekt på grunnleggende ferdigheter i alle fag; Elevens kunnskaper og ferdigheter skal styrkes; Tilpasset opplæring overordnet .