Hva er lekfolk buddhismen

Lekfolk: Ordinerte: Kildehenvisning: – Tro og Tanke, Heien m. Det buddhistiske fellesskapet Sangha Det buddhistiske. I buddhismen: Munker og nonner Lekfolk: De som hører til en religion uten å være . Lekfolk, lekmann, ikke-geistlig, altså ikke presteviet, verdslig person. Begrepet lekfolk brukes også om personer som er ufaglærte innen et . De tre tilfluktene” (”juvelene”) brukes for å slutte seg til buddhismen: – Jeg tar min tilflukt til Buddha.

Lekfolk kan be om hjelp fra munker eller nonner i ulike situasjoner.

Man så for seg at også kvinner og lekfolk hadde realistiske muligheter for å oppnå. I buddhismen er heller ikke gudene unntatt karma-samsara lovene, og hva . Hva er noen av de viktigste gjenstandene buddhistene har i templene. Lekfolk er den andre gruppen som gir mat til nonnene og munkene, . Buddhismen spredde seg gradvis fra India gjennom Sør-Asia til Midtøsten,.

Buddhisme i teori og praksis er hovedfokuset for denne oppgaven, samt litt fra. De som var samlet fortalte hverandre hva Buddha hadde lært dem. For mange buddhister er fullmånedagene dager lekfolk setter av til . Theravada er den eldste retningen innenfor buddhismen som fortsatt.

Fellesskapet er veldig viktig i buddhismen, og inngår i trosbekjennelsen. På den andre siden er lekfolket avhengig av ritualene til munkene og den gode .