Hvor mye klor i drikkevann

Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig? Tidligere var bruk av klor den eneste metoden for . Normal klordosering ligger mellom 4-mg per liter, som betegnes som svak.

Og i så fall; hvor mye Klorin kan man tilsette pr. Hvor er vannet best, og hvor er det dårlig? Hva gjør vi for å beskytte våre drikkevannskilder?

Hvis det smaker klor av vannet, sier det noe om kvaliteten?

Klorering av drikkevann har vært og er et av de viktigste tiltakene for å. Feil i klordoseringen innebærer en helserisiko, spesielt i de tilfellene hvor. En eller flere episoder med tilsetting av for mye klor har forekommet ved . Myndighetene vet ikke, og hva skal vi da forholde oss til? Konklusjonen må bli: Sørg for at ditt drikkevann er rent, uten klor eller andre . Klor har vært brukt til å desinfisere vannet siden midten av 1800-tallet da den ble. Klor er lagt til drikkevann ved prosessanlegget for å drepe bakterier og.

Henvis til testing kit er instruksjons manualen for å finne ut hvor mye vann skal legges . Samtlige abonnenter i Eidsvoll har fått klor i drikkevannet.

Han vet ikke hvor mye klor som er sendt ut. Hell i 3/liter klorin og fyll med vann til tanken er smekkfull og la det stå i et par tre timer.