Hvorfor løses ikke jod i vann

Grunnstoff jod er i form av gråsvarte grafittlignende krystaller som består av. Jod er lite løselig i rent vann (01del løselig i 1deler vann ved CS karbontetraklori CClog bensin, løser jod seg med fiolett eller rød farge Jod er ikke like reaktivt som de lettere halogenene (fluor, klor og brom), . Rapport fra kjemiforsøket Likt løser likt.

Når Jod ble løst i vann, var ikke dette helt uløselig, altså delvis løselig. Før vi begynte forsøket fant vi ut at Parafinolje og Jod er upolare. Vis du blander polare og upolare molekyler, vil det ikke skje noe.

Holder på en rapport og lurer på om hvorfor vi kan betrakte ioneforbindelser. Fargen er vel heller ikke så mystisk – jodkrystallene er jo lilla i . HVORFOR løser egentlig et upolart løsemiddel et upolart stoff? Prøv å ta jo heksan og vann i en blanding og rist:) (Jod er et stort atom og van der waals bindinger Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no?Hvorfor blir det en farget løsning?innlegg13. sep 2012Kjemi II eksameninnlegg24. apr 2010Heptan med vaselin og jod (farge?)innlegg7.

Alkaner, samt polaritet og løselighet – Spør oss om kjemi [Norsk. BufretLignendeEr dette løsemidler for upolare stoffer (de er jo selv upolare) hvordan virker et. Vannet løses polare stoffer med å danne bindinger med de polare gruppene. Det er disse kreftene som holder bensin sammen som en væske; hadde det ikke virket krefter mellom de ulike.

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning? Jod kan ikke brukes til å påvise disakkarider, men derimot polysakkarider.

Hvis vi har en løsning med stivelse som vi tilsetter jo vil denne bli blå. I denne aktiviteten skal vi bruke vann og heksan som løsemidler. II)sulfat og jod til hver sin lille beholder. Noter om stoffene løses eller ikke, og hvilke farger løsningene eventuelt får. Hvorfor kan vi betrakte ioneforbindelsene som polare stoffer?

Vi Gjorde: Vi la noen jodkrystaller i et reagensrør, så varmet vi de opp. Vi så at jod ikke løste seg i vann, men i etanol ble den nesten svart. Jod finnes ikke fritt i naturen, og forekommer vesentlig som lettløselige. Jod løses lett i løsningsmidler som CClog kloroform (CHCl3) og gir fiolett farge.

Vi skulle blande fire stoffer: kaliumjodi soyaolje, kobber(II)sulfat-pentahydrat og jod med vann og heksan. Det inngår kjemiske forbindelser med mange andre stoffer, men er ikke like reaktivt. Jod blir brunt og løses dårlig opp i vann, men løses lett opp i kloroform og . Vi skal se på og finne ut om påstanden likt løser likt stemmer i praksis. Vann blandes ikke med heksan, stoffene skiller seg. Et av disse fire stoffene reagerer spesielt på jod.

Hva kan dere gjøre for å finne ut hvilket stoff som reagerer? Hvordan kan dere framstille resultatet av . Og hvordan ser strukturformelen til et vann molekyl og heksan ut? De stoffene vi brukte var, Kl, parafinolje, kobber(ll)sulfat – pentahydrar og jod . Innholdet av syre i bakepulver innebærer altså at man ikke trenger å tilsette. Sitronsyre og natron løst i vann reagerer med hverandre og det.

Bruk en ny pipette og tilsett jod til juice- og stivelsesblandingen. Jod er et fast stoff som er lett løselig i alkohol, men lite løselig i vann ved. Det har også en viss aktivitet mot sopp, men ikke mot bakteriesporer. En klype natron gjør også underverker for grønnfargen i grønnsaker (men ikke bruk for mye, for da blir det bare mos).

Er ikke jodløsningen da avgrensende reaktant? Når det står AgNO3-løsning, betyr det at AgNOer løst i vann eller?