Hydrogengass

Hydrogengass er svært brennbar, og vil kunne brenne med så lave konsentrasjoner som Hi luft. Forbrenning av hydrogen vil avgi 2kJ/mol. Realfag › Kjemi › Grunnstoffer, stabileBufretLignende17.

Det enkleste av alle grunnstoffatomer: et nøytralt hydrogenatom inneholder bare ett elektron. Hydrogengass består av molekyler med kjemisk . Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-‐10NP,. Hensikten med forsøket var å vise hvordan man kan framstille hydrogengass og påvise at det er hydrogengass som er .

En hydrogenbil er en bil som bruker energi hentet fra hydrogengass som drivstoff. Selv om hydrogenbiler i dag er lite utbredt, mener mange . Energien til hydrogengass ligger altså i denne tendensen til å reagere. Hypotese: Jeg tror at det kommer til å begynne å boble i reagensglasset når vi lager hydrogengassen, slik som den øvelsen vi hadde sist. Hydrogengass kan lages på stedet, der du fyller tanken. Hydrogengass kan eksplodere om den blandes med luft.

Hydrogen er en lett gass som tar liten plass. En av utfordringene med hydrogenteknologien er at hydrogengassen tar opp mye plass og dermed krever lagring under svært høye trykk for at . Hydrogengass krever tettere rør og utstyr enn andre gasser for å unngå lekkasje.

Hydrogengass består av molekyler med to hydrogenatomer, og har den kjemiske be tegnelsen H2. Hydrogen er det vanlig- ste og det letteste grunnstoffet i . Et eksempel er at halvparten av solen er hydrogen. Hensikt: Vi ville fremstille hydrogengass ved hjelp av saltsyre og sink. I en hydrogengass er alle atomene i grunntilstanden.

Så sender vi UV stråling gjennom gassen, og gassen begynner å lyse. Hydrogengass er Hfor det fyller opp de ytterste skallet med elektroner. Formål: Lage hydrogengass , påvise gassen og få et inntrykk av energien i hydrogen.

En ballong som er blåst opp med hydrogengass holder seg oppblåst bare noen timer før den. Grunnen til at ballongen med hydrogengass skrumper skyldes at .