Hydrokarbon

Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer. Karbonatomene ligger i kjeder med hydrogenatomene festet på dem. Realfag › Kjemi › Organisk kjemiBufretLignende14.

Sykliske hydrokarboner har et ringformet molekylskjelett (se sykliske forbindelser og sykloheksan). En særlig type sykliske hydrokarboner er de . Hydrokarboner: Når karbonatomene danner lange kjeder, er det ofte i lag med andre grunnstoff. Bygd opp av C-atomer, som ligger på en rekke, og H-atomer.

Alkaner: har enkeltbindinger mellom C- atomene. Hydrokarboner er fellesnavn for alle kjemiske forbindelser som kun består av karbon. Dersom alle bindingene i et hydrokarbon er enkeltbindinger, tilhører det . Vedlegg til veiledning til læreplan i naturfag. Hydrokarboner er organiske stoffer som bare inneholder hydrogen- og karbonatomer. Hydrokarboner i åpne kjeder kalles alifatiske.

Hydrokarbon: Er et molekyl som bare består av hydroatomer og karbonatomer. Karbohydrat: Er betegnelsen på et moleykl som består av . Jeg skal forklare kort hva de enkelte stoffgruppene er og vise videre til nettsiden angitt nede.

Hydrokarboner har bare C- og H-atomer i molekylene; Hydrokarboner deles inn i undergrupper etter C-atomenes bindinger. Hydrokarboner er organiske kjemiske forbindelser som består utelukkende av karbon og hydrogen, og varierer fra enkle molekyler, slik som metan, til polymerer . Hos et aromatisk hydrokarbon er antall H-atomer i forhold til C-atomer lavere enn i det alisykliske hydrokarbonet med samme antall C-atomer. Flytende parafin er en blanding av ulike hydrokarboner som har det til felles at de er lange kjeder av karbonatomer bundet til hverandre . Video om karbon-atomet, hydrogen-atomet, skallmodell, elektronprikkmodell, strukturformel. Bruk av naturlige kuldemedier på nye områder. Eksempler på bruk av hydrokarbon som kuldemedium.

Hydrokarboner brukt i topptrinn i kaskadeanlegg . F SERIES er en del av Firbimatics multi-solvent-serie. Organiske forbindelser som bare inneholder hydrogenatomer og karbonatomer, kalles hydrokarboner. SEMI gir kvantitative estimater for mengden av hydrokarbon i (uborede) feller, og en indikasjon på de mest sannsynlige hydrokarbonfasene en kan forvente å .