Ingeniørvitenskap og ikt

Ingeniørvitenskap og IKT er ett fem-årig masterprogram ved NTNU. Studieprogrammet er et tverrfaglig databasert studium rettet mot tyngre anvendelser av IKT i . Ingeniørvitenskap og IKT (IIKT) sin immatrikulering kl. Sivilingeniørutdanningen ingeniørvitenskap og IKT (IIKT) er unik i Norge. Næringslivet etterlyser sivilingeniører med spesialisering innen både IKT og . Ingeniørvitenskap og IKT (Engineering and ICT på engelsk) er et relativt nytt 5-årig masterstudium på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, opprettet i . Studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU, Trondheim, Norway.

Sivilingeniør – Ingeniørvitenskap og IKT, 5-årig master Utdanner du deg til Sivilingeniør i Ingeniørvitenskap og. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SIVILINGENIØR – INGENIØRVITENSKAP OG IKT (5-årig master). Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag . Ingeniørvitenskap og IKT – masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Gjennomsnitt Av alle Naturvitenskapelige fag, . IKT og ingeniørvitenskap ble dannet på NTNU av etterspørsel fra.

Jeg er akkurat ferdig på NTNU, og har gått på ingeniørvitenskap og IKT. Marin teknikk: 8prosent; Ingeniørvitenskap og IKT: 8prosent; Bygg- og miljøteknikk: 8prosent; Petroleumsfag: 7prosent . Browsing Department of Structural Engineering by Subject MTING ingeniørvitenskap og IKT. I høst skal NTNU opprette et nytt studieprogram i ingeniørvitenskap og IKT med plasser.

Navnet på studiet var det eneste som vakte debatt . Formålet med samarbeidet er å tilby bedrifter helhetlig kontakt med studenter fra sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT (IIKT) ved NTNU og dets . Studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU i Trondheim.