Innenfra og utenfra perspektiv religion

Innenfra- og utenfra-perspektiver eller innenfra- og innenfra-perspektiver. Hvilke livssyn/religioner bør elever utvikle innenfra-forståelse av? Innenfra/utenfraperspektiv på religionsundervisning. Livssyn, Det som er felles for alle livssyn, enten de er en del av en religion eller.

Utenfra perspektiv/ innlevende perspektiv, Utenfra betrakter vi alt som skjer, uten å. Innenfra perspektiv, Innenfra opplever man det som skjer på en helt annen . I undervisningen om religioner er det ulike perspektiver det går an å arbeide ut. Disse perspektivene kalles personlig utenfra-perspektiv, personlig innenfra-. Faglig-innenfra perspektiv handler om å presentere en religion innenfra uten at . Fagdisiplinen religionshistorie presenterer religionenes historie etter et utenfra-perspektiv, dvs.

Innenfraperspektiv: ståsted innenfor en religion eller et livssyn. Utenfra sett er det mulig et stykke på vei å leve seg inn i dette perspektivet. Vi kan også studere hva religionen lærer om nattverden. Slik skiller vi mellom et innenfra- og et utenfraperspektiv. På 1900tallet trodde mange forskere at religion kom til å forsvinne i det vestlige samfunn.

For det første har de selv et utenfra perspektiv på religion som gjør det vanskelig å la arbeidet ta . R sett utenfra: Jeg kan se byggningen, en bønn, sangen som synges osv. De er en gjeng med intelligente mennesker, med et ønske om å lære og finne ut av ting, for bl. Farhan Sha, innenfraperspektiv, islamkritikk, kristendomskritikk, Mohammed Rah, pinsebevegelsen, religionskritikk, Stian Kilde Aarebrot, utenfraperspektiv, . Og er det best om kritikken kommer fra de troende selv, eller utenfra? Vi spør ham om hva han tenker om det å kritisere religioner utenfra og innenfra. Men fra et religionshistorisk perspektiv er alt dette buddhisme, det er bare forskjellige former.

En RLE fagdidaktikk forelesning om hva religion er, hvordan definere. Navn REL1Religion- Innføring i religionsvitenskap. Ifølge innenfra-perspektivet ble Koranen gitt til Muhammad i sin helhet, mens den.

RLE omfatter religioner og livssyn, filosofi, etikk og fagdidaktikk. Dette er avgjørende også for å innta et utenfra-perspektiv som lærer. KRL- undervisningen, kan være en fin innfallsvinkel til å tilegne seg innsikt i en.

Innenfra – perspektiv vil si å beskrive trostradisjonen innenifra. Med utenfra – perspektiv menes at trostradisjonen betraktes utenifra. Det er ikke mulig å beskrive religionen fullverdig innenfra til en som står.