Innsatspersonell kategori 1

Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse: Kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen Kategori 2: .

Sluttrapport Kompetanseheving for innsatspersonell. STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 11. Kategori (IP1) Tjenestepersoner i Beredskapstroppen. I kategori (IP2) Tjenestepersoner med livvakttjeneste som .

Utdanning av Innsatspersonell Kategori høsten 2014. Beredskapstroppen (BT) er politiets nasjonale innsatsenhet mot terror og organisert og annen alvorlig. Politiets innsatspersonell er delt inn i kategoriene IP IP IPog IPetter kompetanse. Personell i kategori 1-utgjør samlet om lag 5000 . Regjeringens overordnede strategi for å forebygge og håndtere terror. I innsatspersonell kategori inngår tjenestepersoner i Beredskapstroppen.

Politihøgskolen skal i uke 18-2 samt uke aug/sept, 20gjennomføre. GRUNNUTDANNING FOR INNSATSPERSONELL KATEGORI 2. I innsatspersonell kategori (IP1): Beredskapstroppen.

I kategori (IP4): Andre politifolk som utfører operativ tjeneste Gjennomfører årlig . Innsatspersonell i kategori er utdannet for å kunne delta i utrykningsenheter, og skal. Har politiets innsatspersonell tilstrekkelig kompetanse i forhold til de formelle kravene som stilles for å kunne. Politiets innsatspersonell er delt inn i kategorier etter kompetanse. I innsatspersonell kategori (IP1) inngår . Politiets innsatspersonell (IP) er delt inn i kategorier etter kompetanse.

Av de 113med politiutdanning som jobber i politiet, mangler 55gyldig godkjenning for å være såkalt innsatspersonell. INNSATSPERSONELL: Her er politiets innsatsstyrke på jobb under jakt på på mulige. Kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen.