Internett historie

Den første Internett-ruteren, en såkalt IMP (Interface Message Processor) fra firmaet Bolt, Beranek Newman. Ruteren ble brukt første gang i oktober 19for å . Gå til Milepæler i Internetts historie – Etablering av Internett. Den akademiske verden (universiteter og forskningsmiljøer) tar i bruk Internett.

BufretLignendeHistorien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementet på midten av 60-tallet. Den kalde krigen regjerte, og det ble arbeidet intenst for å . Norge har en veldig rik internetthistorie, det skjedde ekstremt mye på noen få år, og faktisk var Norge det første landet i Europa som .

De fleste i Norge ble oppmerksomme på internett på midten av 90-tallet,. En helt sentral person i internetts historie var dataforskeren Joseph . History of the Internet er en animert mini-dokumentar som forklarer hvordan internett oppsto – fra Arpanet til . Hovedtrekkene i utviklingen har vært: 60-årene: Forskning innen pakkesvtsjede nett. Det finnes mange versjoner av Internetts historie. Dette sammendraget er basert på Web-sider skrevet av de som gjorde jobben. Internettbr Historiebr 19: internett er nytt og spennendebr Historyofinternetbr Internett får sitt gjennombruddbr Internett fikk . History of internet Internett får sitt gjennombrudd Internett fikk sitt . Du trodde kanskje at historien om Internett begynte en gang på 70-tallet, med ARPANET?

Eller forestilte du deg at Internett dukket opp først på . Kampen om internett av Terje Rasmussen, bokomtale. Dette er på samme tid en historisk gjennomgang av utviklingen av internett… Continue . Historien om utbredelsen av de mange og lange internettlinjer skal skrives i regi av Norges teknisk-vitenskaplig universitet (NTNU). Opptakten til det vi kjenner som dagens Internett, startet mye tidligere enn du tror. Historien om internett startet på midten av 60-tallet under ”Den kalde krigen”, hos det amerikanske forsvarsdepartementet. Han fortalte kort at han hadde funnet noe år gammel internett-historie i garasjen.

Det dreide seg om i alt fire servere som ble faset helt ut for . Internett I dagens samfunn er det vanskelig å tenke seg en hverdag uten å bruke internett. Det er blitt en så integrert del av dagen at vi nesten . Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet.