Iris stavanger

IRIS is an independent research institute with high focus on applied research. Når to partar er i konflikt, må nokon mekle. Fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) .

IRIS er universitetets institutt for anvendt oppdragsforskning og kommersialisering av forskningsresultater. IRIS Forskningsinvest AS er ansvarlig for å forvalte selskaper som etableres på basis av ideer fra forskningsmiljøene. Gå til IRIS Energi – Innen fagfeltet automatisert boring leverer IRIS programvare for styring og kontroll av boreprosessen slik at den kan gjøres sikrere og . Iris AS (International Research Institute of Stavanger) kan bli del av en storfusjon med Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR) i . IRIS AS (International Research Institute of Stavanger) is an independent research organisation founded in 19(formerly known as Rogalandsforskning).

International Research Institute of Stavanger (IRIS) er et forskningsinstitutt i Stavanger. Instituttet er en videreføring av virksomheten ved .