Jkurve økologi

En kurve som beskriver veksten i antall individer når en populasjon får utvikle seg fritt, likner en J (J-formet vekstkurve), og kalles en eksponentiell vekstkurve. Ekstern ressurs); Oppgaver og repetisjon om populasjoner og økologi. Når vekstvilkårene er gode, og det er få eller ingen faktorer som regulerer veksten får vi ukontrollert vekst.

Jeg har en skoleoppgave der jeg skal skrive om S-kurver og J-kurver. Temaet er Populasjonsvekst Kan noen fortelle meg litt om disse to . Kurven til venstre viser eksponentiell vekst (J-kurve), kurven til høyre viser rettlinjet.

Geitramsen følger en såkalt hattekurve og grana en sigmoidkurve. Med økologi mener vi læra om samspillet i naturen. J-kurve, økologisk bæreevne, populasjon, sigmoid vekst, interspesifikk.

G r u b l e Hva skiller en plante fra et dyr? Hva menes med det biologiske uttrykket art?

J- kurver Når vekstvilkårene er gode, vokser alle populasjonene raskt. Læren om hvordan organismene påvirker hverandre gjensidig og hvordan. Starter likt som en j-kurve men stabiliserer seg rundt bæreevnen. Vekstkurver Bæreevne ØKOLOGI -Sammenhenger i naturen.

Kurven som viser befolkningsutviklingen, stiger bratt til værs. Study online flashcards and notes for Naturfag kapittel – Økologi including Økologi: Hvordan organismer påvirker hverandre og hvordan de . Odum, 1971: Fundamentals of ecology: side. Evolusjonslære – Ordliste (Ikke helt ferdig. En modell for populasjonsvekst som følger en eksponentiell kurve (f.eks. ~ex). EKSAMEN I LOT 5Økologi, evolusjon og miljøteknologi.

Redegjør for utviklingen i en populasj on som vokser etter J -kurven og en populasj on. Program for forelesning om økologi for F2E tirsdag mars 2010. S-kurve, J-kurve og sykliske svingninger – kunne gi eksempler!