Jod stivelse blå

Stivelse består av to ulike polysakkarider: amylose og amylopektin. Hva kan dere gjøre for å finne ut om stoffene rundt dere inneholder stivelse? Jod kan brukes til å påvise stivelse, fordi det vil slå ut blått hvis det kommer i kontakt med disakkarider.

Tenkt deg dermed at du har en løsning med sukrose, som . I en løsning av stivelse gir jod en karakteristisk intens blå farge. Denne reaksjonen kan brukes til å påvise meget små mengder jod. Blåfargen med jod er positiv test på stivelse. Proteiner som er løst i vann, kan påvises ved at de gir en blå-fiolett farge når de kommer . Jod farger blått ved kontakt med stivelse fordi stivelsesmolekylene er kveilet opp i spiraler slik at bare blåfargen i jodet blir reflektert. Når man tilsetter jodløsning på et stoff som inneholder polysakkaridet stivelse, vil man få en svart-blå fargereaksjon.

Jeg har følgende spørsmål:TRENGER HJELP SNAREST – AMYLASE I SPYTT SPALTER ST11. AMYLASE I SPYTT SPALTER STIVELSE – TRENGER HJELP11. RedokstitreringBufretLignendeEt annet eksempel er å titrere en løsning av jod med et reduksjonsmiddel og bruke stivelse som indikator.

Jod danner et kraftig blått kompleks sammen med . Det er en spesifikk fargereaksjon som brukes til å påvise stivelse. Forklaringa er at stiovelsepolymeret danner .