Jod stoffskifte

Jod inngår i prossessen hvor kroppen omdanner skjoldkjertelhormonet Ttil T3. Det er sannsynlig at de fleste som har lavt stoffskifte, spesielt når den ikke er . Jod er et essensielt sporstoff for mange dyr og planter. Hormonene deltar i kroppens regulering av vekst og stoffskifte, og deres virkning er å øke . Sykdommen, hypotyreose, eller lavt stoffskifte, er en sykdom i skjoldbruskkjertelen. Både for lite og for mye jod har konsekvenser for helsa.

En veldig enkel måte å vurdere stoffskiftet på, er å måle den basale.

Jodmangel er sjelden, men når vi endrer kostvanene våre, kan det bli en økning i antall tilfeller med jodmangel. I UK er det påvist moderat til alvorlig jodmangel . På verdensbasis er fortsatt jodmangel den viktigste årsaken til lavt stoffskifte,. Foruten tang og tare, melk, sjømat og fisk, er jodberiket salt en kilde til jod i Norge . Ved lavt stoffskifte synes det trygt å anbefale et inntak på mg jod om dagen via tilskudd.

Min filosofi er at man fortrinnsvis skal få i seg de nødvendige . De norske anbefalingene for jod er i området 150µg/dag. Barn trenger mer jod per kg kroppsvekt enn voksne, pga et høyere stoffskifte. Jod er et viktig mineral for produksjon av stoffskiftehormoner i.

I global samanheng er jodmangel viktigaste årsak til lavt stoffskifte. Skjoldbruskkjertelen må ha jod for å kunne lage tyroksin. Jod er et mineral som inngår i hormoner tilhørende skjoldbruskkjertelen. Høyt stoffskifte kan gi mange forskjellige symptomer.

Behandlingen med radioaktivt jod er ofte førstevalg. Hypotyreose eller lavt stoffskifte, betyr at aktiviteten i alle kroppens celler går ned. Høyt stoffskifte (hyperthyreose) kan behandles med radioaktivt jod. Når kroppen får tilført radioaktivt jod samles mye av det i skjoldbruskkjertelen. Lavt inntak av jod kan føre til lavt stoffskifte og dermed lav forbrenning.

Hos noen av dere kan gjerne lavt stoffskifte være skyld i den vektøkningen dere har . Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi det produseres økt mengde hormon fra skjoldbruskkjertelen. Dette medfører også økt opptak av jod i kjertelen. Ved å gi tilskudd av jod forbedrer du tilstanden til de som har ubalansert stoffskifte (for høyt eller for lavt stoffskifte). Det viktigste er at folk føler seg bedre når . Knuter i skjoldbruskkjertelen; Betennelse i skjoldbruskkjertelen; Stort inntak av jod; Overdosering av tyroksin; Enkelte legemidler kan utløse høyt stoffskifte. Jod er ikke helse, men uten jod varer helse ikke lenge ! Høyt stoffskifte kjennetegnes av blant annet hjertebank, nervøsitet og skjelvinger.

Radioaktiv behandling går ut på at man får en dose med radioaktivt jod.