Jødedommen

Jødedommen er en monoteistisk religion som har sitt utspring i Midtøsten. Troen på én Gu og forholdet mellom denne guden og det jødiske folket, er det . JødedomBufretLignendeJødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen.

JødedommenBufretLignendeJødedommen er den religiøse kulturen åt det jødiske folket. Han er ein av dei først dokumenterte monoteistiske religionane og ein av dei eldste religiøse . Jødedommen er en av de eldste verdensreligionene. Sett med jødiske øyne vil det være nærliggende å føre dens .

Jødedommen Ulike retningar innan jødedommen. Tempelet i Jerusalrm Høyr Israel, Herren er vår Gud. Herren er ein og du skal elska Herren, din Gu av heile . De mener at Gud har fortalt menneskene hvem Han er, og hva Han vil.

Det står det om i religionens hellige bøker. Gud er allmektig, Han har skapt alt som eksisterer og kan gjøre alt. Han har skapt mennesket og gitt det fri vilje til å handle. Innholdet i forelesningen: Innledning (mangler her) Hvem er jøde?

Religionsstatistikk og religionsgeografi.

Andre viktige ting i jødedommen og sluttord. I denne oppgaven skal jeg ta for meg forskjellige viktige ting i jødedommen. USA er det landet der nest mest jøder bor.

Det andre budet i jødedommen forbyr bilder. Jødene mener at gud er uten fysikk kropp og dermed ikke kan avbildes. Dessuten skal man ikke lage avgudsbilder. Jødene har hatt stor betydning for utviklingen av andre religioner; begge de to største verdensreligionene, kristendom og islam, tolker jødedommen inn i sin . Mangfold og utbredelse: En jødisk person er en jøde når han er født av en jødisk mor . Kontakt – Personvern – Hjelp – Om Gruble. Jødedommen har ergo eksistert som en vedvarende påminnelse om at Gud kan være noe annet enn hva kirken har villet at folk skal tro på, noe jødene har . Jødedommen er den eldste av de monoteistiske verdensreligionene.

Monoteistisk betyr at man bare tror på én gud.