Jodløsning stivelse

Stivelse består av to ulike polysakkarider: amylose og amylopektin. Hva kan dere gjøre for å finne ut om stoffene rundt dere inneholder stivelse? Dette forsøket viser at spytt inneholder enzymet amylase som spalter stivelse (amylose).

Hell fortynnet jodløsning i petriskålen slik at papiret blir dekket. I en løsning av stivelse gir jod en karakteristisk intens blå farge. Denne reaksjonen kan brukes til å påvise meget små mengder jod.

Jod kan brukes til å påvise stivelse, fordi det vil slå ut blått hvis det kommer i kontakt med disakkarider.

Tenkt deg dermed at du har en løsning med sukrose, som . Hensikt: Hensikten med dette forsøket var å påvise stivelse i noen matvarer ved hjelp av jo og å finne ut hva som skjer med denne indikatoren . Sikkerhet: Vernebriller fordi vi drev med varmt vann, . Du påviser vannløselig stivelse ved å ta litt stivelsesløsning i et reagensrør og dryppe til noen dråper jodløsning. Når man tilsetter jodløsning på et stoff som inneholder polysakkaridet stivelse, vil man få en svart-blå fargereaksjon. Jeg har følgende spørsmål:TRENGER HJELP SNAREST – AMYLASE I SPYTT SPALTER ST11. Bilder av jodløsning stivelseRapporter bilderTakk for tilbakemeldingen. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet.

Et annet eksempel er å titrere en løsning av jod med et reduksjonsmiddel og bruke stivelse som indikator.

Jod danner et kraftig blått kompleks sammen med . Hypotese: Jeg tror glasset med stivelse skifter farge når vi tilsetter jod. Utstyr: To reagensglass, en teskje, glukose, stivelse og jodløsning. Denne jodløsningen er mørk brun, og fortynnes med vann før bruk. Denne jodløsningen brukes til påvisning av stivelse i stivelsesskålene.

Hva skjer med blåfargen ved oppvarming og avkjøling av løsningen? Her skal du først undersøke hvordan stivelse reagerer med en jodløsning, og så skal du bruke resultatet til å påvise om det . Spytt inneholdere enzymet amylase som bryter ned stivelse til glukose. Utstyrsliste: Peagensglass, jodløsning, stivelse, morter, potet, papir, brød og salat.

Fremgangsmåte: Finne frem det vi trengte til forsøket . En jodløsning skifter farge fra lysebrunt til blått når den kommer i kontakt med stivelse. Dette kan vi bruke som positiv test på stivelse. Teori: Jodløsning (indikator) gir stivelse en blå farge. Utstyr: To reagensglass, en teskje, sukrose, stivelse og jodløsning. Konklusjon: Jod sublimerer og resublimerer.

Det løser seg ikke opp i vann, men i etanol. Det blir en binding mellom jod og stivelse, derfor kan vi påvise jod eller .