Kappetesting tslf

Kappetest på PEX-kabler i kabelanlegg. Alle tromler er kappetestet fra fabrikk på leveringstrommel. På ytre ende er det påsatt en merkelapp som forteller når kappe .

Kabelens ytre halvledende sjikt gjør den klar til kappetesting. Tilkobling: CA 65har tilkoblingsterminaler, +, – og G(Guard). Koble + og – fra instrumentet til hhv ytterkappe og . Isolasjonstesteren MIT10egner seg svært godt for kappetesting av TSLF-kabler og benyttes og anbefales av alle ledende kabelprodusenter!

Instruksjonsvideo der viser hvordan man benytter Megger MIT 10til å kappeteste energikabler TSLF. Kappetesting er en viktig del av sluttkontroll ettersom kappeskade kan føre til inntrengning av vann som vil forkorte levetiden til kabelen. Alt om kappetesting og kappefeilsøkingsmetoder, både teori og praktiske.

Praktisk betjening av instrumenter samt bruk av megger til kappetesting etter REN.

TSLF 12/kV – Draka norsk Read more about tslf, halvledende, ytre, kabel, sjikt and ekstrudert. Dette gir god vanntetting og muliggjør kappetesting. Kun to skjøter dekker standardstørrelser, se utvalgstabell under.

Beskrivelse, Skjøt for skjøting av TSLE og TSLF. TSLF og 24kV med halvledende ytre sjikt. TSLF 3x1x95mm² Al, TSLF 3x1x240mm² Al, TSLF 1x400mm² Al.

Ved lange kabeltraséer kan lengder bestilles på enkle . Instrumentnytt Kappetesting av TSLF kabel med isolasjonstesteren MIT 10Isolasjonstesteren MIT 10– 10kV tester – egner seg svært godt for kappetesting . Velkommen til Solars Elmateriellkatalog 2015/16. Navigasjon: I tillegg til egen hovedindeks som finnes i menyen over, kan man bruke interne lenker i .