Karaktersnitt 2015

Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i 2015. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å .

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 5tilbud til 6ulike søkere. Søk opp karaktergrenser og ventelister for studieopptaket 2015. Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2015/201 1. OVERSIKTSTALL FRA MASTEROPPTAKET HØSTEN 2015.

B-garanti, betyr det at det ble gitt tilbud til . Rekordstor søkning bidrar til at det blir enda vanskeligere å komme inn på flere av de mest populære studieprogrammene ved Norges . Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2014/201 1. Snart så må man vel ha i snitt bare for å komme inn. Kvalifiserte søkere til bachelor i politiutdanning vil bli rangert for opptak på bakgrunn av konkurransepoeng. Elevene i Akershus har det høyeste karaktersnittet i 20på 4grunnskolepoeng i 2015.

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for alle elevene i . REGN UT SELV: Du kan selv regne ut karaktersnittet ditt, og få en pekepinn på om du har gode nok karakterer til å komme inn på den. Karaktergjennomsnittet og laveste inntak på Otto Treider Vgs i 2015?

Er det noe karaktersnitt for å ta master på BI? Hva trenger man i snitt for å komme inn på vgs i Oslo? Jeg vil gå dramalinja, men har ikke høyt nok snitt. Tusenvis av studenter skal søke seg inn på sin drømmeutdanning i 201 og de siste årene har det vært. Så søkernes karaktersnitt er nok høyere enn ved Amalie Skram.

Se listen over studiene som hadde høyeste opptakskrav i 2014. Det blir stadig vanskeligere å komme inn på NHH, sier rektor Frøystein Gjesdal i en fersk . Mange videregående skoler i Asker og Bærum har flere søkere enn plasser, dermed blir det kamp om plassene. Hausten 20var poenggrensa 5poeng i førstegongsvitnemålskvoten og 5poeng i ordinær kvote. I tabellen på denne sida finn du ein oversikt over . Når vi regner karaktersnitt i forbindelse med opptak, så gjør vi om. Søkertall for opptak til realfagskurs vinter 2015.

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015. Opptakskrav NHH 20- posted in Annen utdanning: Hei. Kommer til å ha mellom og poeng i ordinær kvote.

Bildet viser en gjeng unge studenter utendørs. Det betyr et snitt på søkere per plass. Hos guttene i Hordaland ligger karaktersnittet på 3 som sammen med Buskerud og.

Fakta: Karaktersnitt ved avsluttet grunnskole i 2015. Ved søknad på grunnlag av deleksamen beregnes alderspoeng fra og med fylte år. Meget kul undersøkelse fordi endelig får jeg også karakterer!

Btw hvis dere har fått lignende tall som . I de studieforberedende fellesfagene norsk, engelsk og matematikk, får i snitt prosent av elevene lavere karakter på skriftlig eksamen enn til standpunkt.