Karbonatomets kjemi muntlig eksamen

Hydrokarboner Kjemisk forbindelse- karbon- og hydrogenatomer. Alkoholer familie felles oppbyggning og . Hei jeg kom opp i naturfag i naturfag på muntlig eksamen. Tekst skrevet til muntlig eksamen i Naturfag på Vg1.

Tema for eksamen var karbon, og her fokuseres det på karbonatomet innenfor kjemi. Oppsummering av kapittelet som handler om karbonkjemi i Tellus. Karbonatomet binder seg til andre atomer med elektronparbindinger. Muntlig eksamen 20i Naturfaginnlegg11. Naturfag muntlig eksamen Karbonkjemiinnlegg7.

Muntlig eksamen i karbonkjemiinnlegg13. Muntlig eksamen : organisk kjemi – Kjemi – Skolediskusjon. Skal ha prøve-muntlig på tirsdag i læreplansmålene for organisk kjemi1.

Har dere noen tips til hvordan jeg skal legge opp stoffet? Da var helgen over, og jeg har muntlig eksamen i morgen. Naturfag #muntlig #eksamen #exam #karbon #karbonatomets #kjemi #fun #ohyeah #blonde #me #studying #awesome . Spørsmål: 1: Hva er felles for alle organiske forbindelser?

Emnet er: Karbonatomets kjemi, olje og gass. Sitat fra elever ved Eid vidaregåande skule etter eksamen i kjemi våren 2010. Jeg skal øve til prøve om karbonatomets kemi + olje og gass. I tillegg tar vi sikte på å gjennomføre fagsamtaler, små.

Du bør ha kommet godt i gang i arbeidsheftet. Vi kan komme opp til muntlig eksamen våren 2017. Informasjon om dette og annet rundt muntlig eksamen kommer gjennom.

Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer i dagliglivet. Fagforståelse; Skriftlig og muntlig formidling av stoffet; Estetisk utførelse (føring, bruk av figurer/skisser ol).