Karbonatomets kjemi prøve

Spørsmål: 1: Hva er felles for alle organiske forbindelser? Denne testen er hovedsakelig laget for 10. Grasmyr ungdomskole, men alle kan prøve den.

Organisk kjemi – alle organiske forbindelser inneholder C-atomer. Gå tilbake til forrige spørsmål, og prøv på nytt. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver.

Arv og miljø (5/5)(active tab); Evolusjon (5/5); Karbonatomets kjemi (5/5); Olje og gass (5/5); Plast som materiale (5/5); Fossilt brensel og miljø (5/5). HEI, jeg har prøve på fredag og da må jeg kunne noe oKarbonets . Nok en gang får vi en veldig enkel prøve, synes jeg, men jeg klarte likevel å få minst en feil. Skriver ned spørsmålene som jeg alltid gjør.

Dette er en slags sang jeg skrev som øving til en prøve jeg skulle ha i organisk kjemi. Naturfagssammendrag, tema: Karbonets kjemi (kapittel Eureka!). Dette er veldig bra å ha om man skal øve til en prøve, eller skrive sleve sammendraget selv . Karbonatomet binder seg til andre atomer med.

I den delen av kjemien som vi kaller organisk kjemi, skal vi se på en del ulike. Stoffgruppe, Funksjonell gruppe/kjennetegn, Påvisning, Obervasjon. Alkaner, Kun enkeltbinder, Brenner, Soter ikke.

I LKblir en del av eksamen i kjemi uten hjelpemider. Organisk kjemi handler om alle stoffer og molekyler som inneholder karbon, altså at det har en C i molekylformelen. Aktuelt prøvestoff: Kap 2: Evolusjon og systematikk, Kap 3: Karbonatomets kjemi s, 43-4 50-og 54-55. Kunstige organiske stoffer er kjemiske forbindelser som lages i laboratorium, og som.

Dette er spesifikke regler for hvordan kjemiske forbindelser skal navnsettes. Mål: Forberede seg til kapittelprøve Karbonatomets kjemi. Lærestoff: Eureka (Kap. 3), undervisningsnotater og forsøk. Veke 38-4 Karbonatomets kjemi, gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoff.

Gjøre rede for sammenhengen mellom drivhuseffekten og klimaendringer (og 10). Kunne sammenligne ulike tekster (Karen/Jimmy sa). Gjøre forsøk med å beskrive hydrokarboner, alkoholer og . Ingen av oss har naturfag som favorittfag, og siden vi fikk om karbonatomets kjemi (?) så er dette en ganske krevende oppgave for oss.

Info, Tema: karbonatomets kjemi, Nytt tema: Olje og gass.