Karbonatomets oppbygging

KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til millioner forskjellige stoffer Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C- atomer) Alle molekyler med C . I tilleg skal jeg også vise hvordan karbonatomet inngår i ulike .

KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til millioner forskjellige. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Esterebr – Karbohydraterbr – Fettbr – Proteinerbr Vil du se eksempler og oppbygging?

En ny allotropisk form av karbon ble oppdaget i 198 og ga oppdagerne Nobelprisen i kjemi i 1996. Bioteknologi Hydrokarboner Hydro karboner er bygd opp av: hydro gentatomer. Under denne presentasjonen skal du få høre mer o-Karbonets oppbygning -Kretsløpet -Hvordan det inngår i ulike forbindelser. Hydrokarboner Egenskapene til hydrokarboner.

KARBONATOMETS KJEMI: gjør rede for karbonets oppbygning og kretsløp. I karbonets atomkjerne finnes det protoner; Rundt atomkjernen svever det elektroner i to forskjellige skall; I innerste skallet er .

Kjenne til C-atomets oppbygging og hvorfor det er så reaktivt med andre atomer. Gruppeoppgave (forsøk s.64) om karbonatomets oppbygging. Kunne gruppere Paulus brev; Kunne greie ut om oppbyggingen av brevene til Paulus; Kunne . Det fireverdige karbonatomet kan også binde til seg to toverdige atomer,.

Likevel, på grunn av karbonforbindelsenes kompliserte oppbygning vil vi i dette . En elementær innføring i nedbryting og oppbygging av organiske stoffer i naturen. Ketoner er forbindelser der karbonatomet i karbonylgruppen har enkelt bindinger til to . Kunne fortelle hvordan karbonatomet er oppbyg kunne tegne skallmodellen.