Karbonsyre

Karbonsyre (også kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3. Karbonsyre vil inngå i en likevekt når karbondioksid oppløses i vann. KarbondioksidBufretLignendeNår karbondioksid kommer i kontakt med vann, dannes det karbonsyre, også.

Karbonsyre, svak syre som dannes når karbondioksid (CO2) løses i vann. Karbonsyre, ustabil kjemisk forbindelse av karbondioksid løst i vann. Oppslagsordet kullsyre omdirigeres hit, men kan også vise til karbondioksid (CO2). Karbonsyre (også kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den .

Karbonsyre O O H H C O CO + 2H H CO + H HCO – + H O + – karbon- dioksid (gass) vann (flytende) karbon- syre (flytende) karbonat- ion . Karbonsyre (ofte kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske. Karbonsyre dannes spontant når karbondioksid oppløses i vann. Tøm mL vann i en plastskål (skål 1) og mL i en annen (skål 2). Tilsett dråper BTB til skål og dråper til skål 2. I tilfellet kalsium bufrer det slik at pH blir liggende rundt nøytralitetspunktet.

Noen likevektsligninger mellom karbondioksy karbonsyre, bikarbonat og karbonat . Resten blir derfor omdannet til karbonsyre for at vi skal få en stabil pH. Karbondioksid vil reaksere med vann og danne .