Kobber 2 sulfat pentahydrat

Blåstein (kobber(II)sulfat-pentahydrat) er et hydrat ettersom den har vannmolekyler (krystallvann) bundet til ionene. I denne rapporten skal jeg beskrive hvordan forsøket ble utført, se på resultatene og komme med en konklusjon. Kobber(II)sulfat pentahydrat ≥ , cryst.

KI + CuSO∙ 5H2O(kaliumjodid) og (kobber(II)sulfat-pentahydrat)CuSO∙ 5H2O + H2O(kobber(II)sulfat-pentahydrat) og vannHatt satt veldig . BufretLær mer om Kobber(II)sulfat pentahydrat. VWR enable science ved å tilby produktvalg, service, prosesser og våre folk får det gjort. Andre navne: Kobber(II)sulfat, cuprisulfat, blåsten, kobbervitriol.

IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om KOBBER (II) SULFAT PENTAHYDRAT.

Kobber(II)sulfat pentahydrat meget fine krystaller. REACH registreringsnummer Registreringsnummeret er ikke tilgjengelig for dette stoffet eller er br uken av . Kobber(II)sulfat-pentahydrat krystalldyrking Rapport. Først satte vi opp stativet og gjorde klart reagensglasset med ca.

Det ble fylt opp en spatelspiss av hvert av følgende stoffer: Kaliumjodi Parafinolje, Kobber(II)sulfat-pentahydrat og Jod i hvert sitt eppendorfrør . Kobber (II) sulfat, også kjent som kuprisulfat eller kobbersulfat, med kjemisk. Bruk av kobber ( II ) sulfat pentahydrat. Kobber sulfat er det vanlige navnet på koppersulfat , et uorganisk , krystallinsk salt som er luktfri og vises blå i .