Kompetansemål elektro vg3

Integrert i faget er elsikkerhet, elektrotekniske beregninger og begreper, måleteknikk,. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til. Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne.

Hovedområdet omfatter planlegging og installasjon av elektrotekniske anlegg. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til . LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VGELEKTRO. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning.

Programfaget omfatter mekaniske, elektromekaniske og elektroniske produkter og. Vgi skole (der det ikke er opplæring i bedrift) eller kompetansemål . Utplassering i lokal elektrobedrift i 2-ukers perioden i. Fagstoff: Å vurdere kompetansen ut fra ulike kompetansemål er ikke lett. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av . Opplæring i kompetansemål fra læreplanene for opplæring i bedrift og Vgi skole fra eget utdanningsprogram.

Opplæring i kompetansemål fra læreplaner . Kunnskapsløftets læreplaner har innført kompetansemål som erstatning for. Bygg og anlegg, Elektro og Design og håndverk finner vi en klar .

LÆREPLAN I FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJONER VG3. Integrert i hovedområdet er mekanisk arbei elektroteknikk, elektronikk, data, hydraulikk. Fellesfag i VGpåbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag i de . Mange apparater inneholder elektromekaniske elementer og systemer.

VGElenergi gir grunnlag for fagbrev som elektriker, elektroreparatør,. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemål, der de medvirker til. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Studieforberedende og Vgpåbygg til generell studiekompetanse. Elektrokjemisk spenningsrekke skal parentesen fra NAT10gjentas . VgElektrofag i henhold til styringsdokumentene og kompetansemålene i faget?

Elektriker; Elektroreparatør; Energimontør; Energioperatør; Heismontør; Signalmontør; Tavlemontør; Togelektriker. VG VGog VGvil oppfylle vilkårene for.