Kristendommen sammendrag

Religionsstatistikk og religionsgeografi. Om lag milliarder kristne på verdensbasis. Majoritetsreligion i de fleste land i Europa, .

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . Kristendommen blir kalt verdensreligionen fordi du finner den over hele verden og alle har lov og bli en del av den. Av de store verdensreligionene er det ingen som tillegger sin stifter en like sentral rolle som kristendommen.

Jesus Kristus (Jesus den salvede) er selve . Kristendom, religion som har sitt grunnlag i Jesu liv og forkynnelse, den største av verdensreligionene, beregnet til ca. Få 1 overblikk over kristendommen med Studienets notater og sammendrag om religionen. Med disse notatene blir du klar til eksamen om kristendom i . Denne oppgaven er et sammendrag fra religionsboka Tro og tanke (kapittel 9-11) om kristendommen, Bibelen og den kristne læren.

Det sentrale i Kristendommen: Troen på Jesus får mening i lys av den kristne . SAMMENDRAG KAPITTEL 1 1 OG TIL SIDE 198.

Tru og Tanke vgKAPITTEL – SÆRPREGET I KRISTENDOMMEN KAPITTEL 10 .