Kvadratrot regler potens

Kvadratrot; n’terot; Rot som potens brøk eksponent. BufretVi har hittil bare tatt for oss potenser der eksponentene var hele tall. Det å kvadrere tall og å trekke ut kvadratrot av tall er motsatte talloperasjoner på.

Dersom a er et positivt tall, så er kvadratroten av a det positive tallet som. Bruker vi denne regelen på opphøyd i andre potens, får vi:. I denne videoen forklarer jeg hva som menes med kvadrattall.

Potensregning er et eget emne innenfor matematikk og potensregler er regneregler på linje med addisjon,.

Vi skal også se på sammenhengen mellom potenser og rotuttrykk. Fagstoff: Definisjoner på kvadratrot og regneregler for kvadratrøtter. For eksempel er kvadratrota til lik fordi $\cdot = 4$.

Ethvert rotuttrykk kan skrives som en potens, basert på regelen. Legg merke til at vi ikke skriver når vi tar kvadratroten. Eksempler: Andre og fjerde eksempel stemmer bare hvis a ikke er negativ. Deretter går jeg igjennom reglene for henholdvis kvadratroten av et produkt og kvadratroten av en brøk.

Til sist viser jeg hvordan man i mange tilfeller kan finne . Vi tar en innledende titt på røtter, og starter med den mest grunnleggende; kvadratrot.

Forrige video: Potenser – Potens som grunntall. Gå til Noen regneregler – Følgende egenskaper for kvadratrøtter gjelder for alle positive, reelle tall x og y, og kan utledes fra potensreglene. Vi har i ett tidigare avsnitt lärt oss vad potenser är och hur man räknar med dem. Kvadratroten ur ett tal a är ett icke-negativt tal som upphöjt till är lika med a, . Følgende regneregler gjelder for potenser:.

Ut fra navnet kvadratrot kan det være naturlig å tro et det er en sammenheng mellom . BIL-Øker, potenser og røtter naturlige tell. Bokstaver behandles med samme regler som tall. Introduksjon og regneregler for potenser og røtter på potensform, samt. Funksjonen f(x) = log x er definert for alle positive tall, og finner potensen av som gir x. Derfor gjelder de følgende reglene for logaritmer.

Eksempel med pluss, minus, gange og dele; Eksempel med potenser. Et regnehierarki betyr at man har en gitt rekkefølge over hvilke regneregler som skal . Beräkna kvadratroten ur några enkla heltal. Kvadratroten ur ett negativt tal inte är definierad.