Kvadratrot tegn word

Hvordan får jeg til å skrive et regnestykke med kvadratrot tegn på datamaskinen? For å skrive inn tall på kvadratroten i Microsoft Word , har du to alternativer. Du kan bruke Word likning verktøy for å lage avanserte matematiske uttrykk , for .

Jeg lurte ossn man lager en kvadratrot på pc, pga jeg kaller meg for. Kvadratrot er ikke del av ASCII-tegnsettet iallefall. Du kan skrive brøk på matematisk vis i Word ved hjelp av brøkeditoren.

Hvis du vil bytte til et brøktegn, klikker du Sett inn Symboler Flere symboler.

Platen vises på skjermen med et sett med tegn å velge kvadratroten. Word 20har hundrevis av tilgjengelige symboler som kan settes inn i et dokument. Symbolene er små og passer riktig når de settes inn i . For å skrive spesialtegn holder du Alt-tasten nede samtidig som du taster. ALT+01‚ Word viser dette tegnet som et opphøyet komma (apostrof), mens det . Skriv for eksempel inn 95+83+4for å beregne summen av tallene 9 og 41 eller SQRT(15) for å beregne kvadratroten av 15.

Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn. Finne tegnet for kvadratrot i Word og Open Office Calc: 1.