Kybernetikk ntnu snitt

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R+ R2) og Fysikk eller tilsvarende (se opptaksregler). Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du lærer om datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, . Opptak til 2-årig masterprogram i Kybernetikk og robotikk skjer kun hvert høstsemester. Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad i . Mastergradsutdanningen i kybernetikk og robotikk ved NTNU er Norges ledende innen sitt fagfelt.

Det 2-årige masterstudiet passer for deg som har fullført en . Kandidater tas opp fortløpende etter søknad. NTNU skal søkere ha veid gjennomsnittskarakter . Industriell kybernetikk er et studie for deg som har en bachelor i teknologi (ingeniør), for eksempel innen kjemi, prosess, petroleum, medisinsk teknologi, . Mange studenter på kybernetikk velger å ta deler av studiet ved utenlandske universiteter. I tillegg til faglig utbytte vil internasjonal erfaring være nyttig. NTNU er selve høyborgen for studier innen kybernetikk her i landet. For det 5-årige studiet Kybernetikk og robotikk har antall primærsøkere økt med hele fra . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

NTNU er ett av stedene som utmerker seg med å ha mange studier på topplisten. Snart så må man vel ha i snitt bare for å komme inn. To studier krever mer enn i snitt-karakter. Fysikk og matematikk ved NTNU (5poeng) og Kybernetikk og robot ved NTNU (5poeng). Et par spørsmål om Teknisk Kybernetikk ved NTNU – posted in Annen utdanning: Har søkt meg inn på teknisk kybernetikk til neste år og har et . Teknisk kybernetikk – alternativ bachelor?

Danmarks tekniske universitet – Annen utdanninginnlegg11. Kybernetikk NTNU – Annet om maskinvareinnlegg4. Jeg har lyst til å gå på NTNU når jeg er ferdig på videregående, med linja for. Kybernetikk og robotikk – masterstudium (5-årig). Studiet tilbys ved: NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Fusjonspartnerne til NTNU øker kraftig, med en økning på mer enn det dobbelte av snittet i landet. Antall respondenter: (); Tallene for 20og 20er . I teknisk kybernetikk handler dette om bevegelse, og styringsmekaniske i. Det er et høyt snitt for å komme inn, så du bør ha gode karakterer med deg fra.